Protokoll ifrån Höstmötet hos Roy 2013

Planerings och beslutsmöte för Förkrigsklassen

Hos Roy Palm Stenslanda 3 nov 2013.

Deltagare: Glenn Billqvist, Bengt Dahlgren, Janne Hansson, Bo Lindgren, Chappie Bird, Johnny Karlsson, Roy Palm, Magnus Neergaard, Björn Roxlin, Lars Hågeman och Björn Almström.


Magnus som sittande ordförande öppnade mötet och Glenn tog ansvar för att skriva minnesanteckningar.

Magnus föreslog mötesordning vilken godkändes

Säsongen 2013

Generellt var 2013 den sämsta säsongen någonsin, med tanke på deltagande.
 
Jakriborg. Som vanligt en framgång som tävling med stort deltagande

Gelleråsen. Endast 4 gammelbilar körde och diverse mekaniska utmaningar för Roy, som dock löste sig på ett bra sätt med hjälp av Carl-Anders Magnussson.

Knutstorp (SSM). Största uppslutningen med 8 bilar och som alltid en trevlig tävling.   

Munkebjerg Hill Climb
Endast Svend Ahlgren körde tävlingen i år.

Falkenberg
Ingen i förkrigsklassen körde i år.

Resultat 2013
Med årets bleka insats till trots, så har vi glädjande ett resultat och segrare i både RHK Cupen och Nordisk Cup. .

RHK Cupen
1:a Janne Hansson        - 15 Poäng *
2:a Lars Hågeman         - 15 poäng
3:a Roland Haraldsson - 14 poäng

* Vid samma poäng vinner äldsta bil.

Nordisk Cup 2013
1:a Chappie Bird             - 28 poäng
2:a Janne Hansson        - 15 poäng
3:a Lars Hågeman          - 12 poäng

Övriga nyheter och aktiviteter under 2013

Hemsidan är uppdaterad och moderniserad. Magnus, Roy och Glenn håller hemsidan levande och uppdaterad med nyheter, etc.

Medlemars bilar som är sålda skall markeras som "Såld"

Tävlingar och aktiviteter 2014

Mötet klargjorde vi måste fatta beslut vilka tävlingar som ska ingå under 2014. Följande tävlingar diskuterades och valdes för nordisk Cup:

Knutstorp Revival    - 24-25 maj
Jakriborg Prix           - 29 maj
Gälleråsen                  - 13-15 juni *
Knutstorp SSM         -  4-6 juli
Falkenberg                 - 12-14 september

* Vi diskuterade att kraftsamla deltagandet till Gälleråsen och Ingvar Malm bjuder deltagarna i förkrigsklassen på fest.

Andra tävlingar som diskuterades var:
Utlandstävling i England, Frankrike eller Tyskland
Magnus och Glenn undersöker närmare.
Jannes bankalas i augusti


Kraftsamling att värva fler deltagare i Förkrigsklassen

Vi diskuterade den eviga käpphästen om att bli fler deltagare på våra tävlingar. Glädjande är att vi har fått en ny medlem och deltagare i förkrigsklasen. Björn Roxlin har för avsikt att vara med och tävla med sin Morgan.

Janne/Glenn gör en lista med potentiella deltagare och bilar. Alla hjälper till ger Janne/Glenn förslag på potentiella förare.

Vi diskuterade också att göra det enklare för Förkrigsbilar som inte lever upp till Appendix K (HTP) att vara med på vissa tävlingar. SSM på Knutstorp kan vara en tävling som gör detta möjligt.  


Kassan
I kassan fanns per 13-10-31 : 681 kr. (Dvs före inbetalning för 2014.) Medlemskostnad fastställdes till 300 kr per år. Följande har inte betalt (av tidigare medlemmar) Glenn B, Björn A, Svend A, Roland H och Per-Olof H.

Presentationsmaterial
Varje deltagare skall ta fram infoblad på sin bil.

Vid Stencilen,
Glenn

Webbplats av Pindo Design | Bakgrundsbild av Racefoto