Vårmöte i Glenns garage 2 mars 2014

Välkomna till vårt vårmöte den 2 mars kl 11 i Glenns garage.

Följande frågor kommer att behandlas:

- vilka tävlingar satsar vi på i RHK Cup?

- vilka tävlingar ingår i Nordisk Cup?

- Knutstorp Revival

- extra satsning på Gelleråsen i år?

- ev inbjudan till CHGP

- övriga frågor

Webbplats av Pindo Design | Bakgrundsbild av Racefoto